تبلیغات متنی شما در این بخش
 • کلاس GIS کاربردی در شهرسازی

  اطلاعات و پیش ثبت نام کلاس جی آی اس در شهرسازی

  http://urbanity.ir/form/view.php?id=10211
 • کلاس بافت فرسوده در شهرسازی

  جهت آمادگی برای کار در دفاتر نوسازی و شرکت ها

  ثبت نام به زودی
 • کلاس آزمون نظام مهندسی شهرسازی

  شرکت در این کلاس برای همه شهرسازان لازم است

  ثبت نام
 • کلاس سیتی انجین CityEngine

  نرم افزار جدید و کاربردی برای طرح های شهری و سه بعدی سازی شهر

  ثبت نام
آخرین محصولات فروشگاه انجمن
کاریابی انجمن شهرسازی

جهت عضویت در کاریابی کلیک کنید

محل تبلیغات در انجمن ما ، تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه است !

. هنگامی که رادیو پخش زنده دارد شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه به رادیو شهرساز گوش کنید.جهت پخش همایش ها و کلاس های خود با 09128989801 تماس بگیرید

موضوع : جدول نام و کد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور

#1
این جدول در ثبت و انتخاب دانشگاه های موجود کشور کمکتون می کنه
جدول نام و کد دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور در سال 91

نام دانشگاه کد دانشگاه آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش 873 پژوهشكده امام خميني -ره -وانقلاب اسلامي 851 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله 845 پژوهشگاه پليمرايران 703 پژوهشگاه ساختمان ومسكن 707 پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي 702 پژوهشگاه علوم زمين وابسته به سازمان زمين شناسي كشور 705 پژوهشگاه علوم وتكنولوژي دفاعي 704 پژوهشگاه فرهنگ وهنراسلامي سازمان تبليغات اسلامي 706 پژوهشگاه موادوانرژي 701 حوزه علميه قم 708 حوزه هاي علميه موردتآييدحوزه علميه قم 874 دارندگان مدارك دانشگاههاي خارج از كشور 869 دانشكده اصول الدين 730 دانشكده اطلاعات 720 دانشكده الهيات ومعارف اسلامي(هدي)وابسته به جامعه الزهرا-قم 860 دانشكده اموراقتصادي -وزارت اموراقتصادي ودارايي 719 دانشكده پرستاري بانك ملي 723 دانشكده پرستاري نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران 724 دانشكده پرستاري نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران 725 دانشكده پزشكي فاطميه قم 728 دانشكده تربيت دبير فني دختران شريعتي 871 دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي ميرزاكوچك خان 732 دانشكده تكنولوژي هواپيمائي كشوري 717 دانشكده حفاظت وبهداشت كار 710 دانشكده خبر(وابسته به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي) 858 دانشكده روابط بين الملل وزارت امورخارجه 711 دانشكده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران 712 دانشكده صنعت اب وبرق -شهيدعباسپور 709 دانشكده علمي -كاربردي پست ومخابرات 722 دانشكده علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 721 دانشكده علوم پايه دامغان 718 دانشكده علوم پزشكي جهرم 713 دانشكده علوم پزشكي سبزوار 731 دانشكده علوم پزشكي فسا 714 دانشكده علوم پزشكي گناباد 715 دانشكده علوم حديث 867 دانشكده علوم قرآني 726 دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري -دادگستري 716 دانشكده فرماندهي وستادسپاه پاسداران انقلاب اسلامي 729 دانشكده وستادارتش جمهوري اسلامي ايران 727 دانشگاه اراك 733 دانشگاه اروميه 734 دانشگاه اصفهان 735 دانشگاه افسري امام علي -ع -نزاجا 737 دانشگاه الزهرا-س 736 دانشگاه امام حسين -ع 738 دانشگاه امام رضا (ع)مشهد 868 دانشگاه امام صادق -ع 739 دانشگاه ايلام 740 دانشگاه بوعلي سينا-همدان 741 دانشگاه بيرجند 742 دانشگاه بين المللي امام خميني -ره 743 دانشگاه پيام نور 744 دانشگاه تبريز 745 دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجائي 746 دانشگاه تربيت مدرس 747 دانشگاه تربيت معلم -تبريز 748 دانشگاه تربيت معلم -تهران 749 دانشگاه تربيت معلم -سبزوار 750 دانشگاه تهران 751 دانشگاه چمران اهواز 762 دانشگاه خليج فارس -بوشهر 752 دانشگاه رازي كرمانشاه 753 دانشگاه زنجان 754 دانشگاه سمنان 755 دانشگاه سيستان وبلوجستان 756 دانشگاه شاهد 757 دانشگاه شاهرود 758 دانشگاه شهركرد 759 دانشگاه شهيدباهنركرمان 760 دانشگاه شهيدبهشتي 761 دانشگاه شيراز 763 دانشگاه صنعت نفت 764 دانشگاه صنعتي اصفهان 765 دانشگاه صنعتي اميركبير 766 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 767 دانشگاه صنعتي سهندتبريز 768 دانشگاه صنعتي شريف 769 دانشگاه صنعتي مالك اشتر 770 دانشگاه علامه طباطبائي 771 دانشگاه علم وصنعت ايران 772 دانشگاه علوم اسلامي رضوي -مشهد 773 دانشگاه علوم انساني -دارالعلم -مفيد-ره -قم 774 دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 775 دانشگاه علوم پزشكي اراك 776 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 777 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 779 دانشگاه علوم پزشكي اهواز 780 دانشگاه علوم پزشكي اورميه 778 دانشگاه علوم پزشكي ايران 781 دانشگاه علوم پزشكي ايلام 782 دانشگاه علوم پزشكي بابل 783 دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله -عج 785 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس 784 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 786 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 787 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 788 دانشگاه علوم پزشكي تهران 789 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 790 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 791 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 792 دانشگاه علوم پزشكي سمنان 793 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 794 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 795 دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 796 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 797 دانشگاه علوم پزشكي قزوين 798 دانشگاه علوم پزشكي كاشان 799 دانشگاه علوم پزشكي كردستان 800 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 801 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 802 دانشگاه علوم پزشكي گرگان 803 دانشگاه علوم پزشكي گيلان 804 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 805 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 806 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 807 دانشگاه علوم پزشكي همدان 808 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 809 دانشگاه علوم پزشكي يزد 810 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان 811 دانشگاه علوم وفنون فارابي 813 دانشگاه علوم وفنون مازندران 814 دانشگاه علوم وفنون هوايي شهيدستاري 812 دانشگاه غيردولتي غيرانتفاعي علم وفرهنگ 815 دانشگاه فردوسي مشهد 816 دانشگاه قم 817 دانشگاه كاشان 818 دانشگاه كردستان 819 دانشگاه گيلان 820 دانشگاه لرستان 821 دانشگاه مازندران 822 دانشگاه محقق اردبيلي 823 دانشگاه مذاهب اسلامي 859 دانشگاه هرمزگان 825 دانشگاه هنر 826 دانشگاه ولي عصر-عج -رفسنجان 824 دانشگاه يزد 827 سازمان مديريت صنعتي 828 سايردانشگاههاومؤسسات آموزش عالي 875 مؤسسه آموزش عالي ارشاد-دماوند 854 مؤسسه آموزش عالي پژوهش وصنايع ايران -قزوين 861 مؤسسه آموزش عالي توسعه روستاها-همدان 863 مؤسسه آموزش عالي سجاد-مشهد 857 مؤسسه آموزش عالي شمال -آمل 852 مؤسسه آموزش عالي شهيداشرفي اصفهاني-اصفهان 855 مؤسسه آموزش عالي شيخ بهائي -اصفهان 865 مؤسسه آموزش عالي طبرستان 853 مؤسسه آموزش عالي علامه محدث نوري -نور 866 مؤسسه آموزش عالي علوم وفنون مازندران -بابلسر 864 مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي دارالقرآن كريم -اصفهان 870 مؤسسه آموزش عالي كار-قزوين 862 مؤسسه آموزش عالي نبي اكرم (ص)تبريز 856 مجتمع آموزش عالي قم 830 مجتمع آموزش عالي ياسوج 831 مجتمع دانشگاهي علوم دريايي -نوشهر 829 مدارك سيستم فراگير دانشگاه پيام نور 872 مدرسه عالي شهيدمطهري 836 مركزاموزش عالي بانكداري -بانك مركزي 833 مركزاموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه پاسداران 832 مركزاموزش عالي رجا-قزوين 850 مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خاتم 840 مركزاموزش عالي غيرانتفاعي خيام -مشهد 841 مركزاموزش عالي كتابداري 834 مركزاموزش مديريت دولتي 846 مركزاموزشي عالي ميراث فرهنگي 842 مركزپژوهشهاي شيمي ومهندسي شيمي ايران 847 مركزتحصيلات تكميلي درعلوم پايه -زنجان 835 موسسه اموزش عالي باقرالعلوم -ع -قم 843 موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي حسابداري ومديريت آذربايجان 837 موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي سوره 849 موسسه اموزش عالي غيرانتفاعي كيش 838 موسسه اموزشي وپژوهشي امام خميني -ره 848 موسسه عالي پژوهش دربرنامه ريزي وتوسعه سازمان برنامه وبودجه 844 موسسه مطالعات بين المللي پژوهشكده انرژي وزارت نفت 839


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ

اطلاعات موضوع

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

ابزار و امکانات موضوع

  پرش به انجمن: